2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GVKY”) uygun olarak, bu Onay Formunun içeriğini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim. Kişisel bilgilerimin (hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere) Gizlilik Bildirimi’nde belirtilen tüzel kişi ve/veya bağlı kuruluşları (“Kontrolör”) tarafından GVKY’a, Kontrolörün linkte yer alan gizlilik bildirimine (“Gizlilik Bildirimi”) ve kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.

GVKY,kişisel verilerin işlenmesi ve kişisel verilerin serbest dolaşımı ile ilgili kurallar hususunda, gerçek kişilerin korunması ile ilgili kuralları belirler. Gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle de kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarını korur. Dürüstlük, kanuna uygunluk ve şeffaflık ilkeleri temelinde, kişisel verileriniz sadece bu amaçlarla ve Gizlilik Bildirimi ile uyumlu olacak şekilde toplanır, işlenir ve aktarılır.

  • Kişisel verilerimin geçici, sabit veya sürekli iş ve istihdam olanakları sağlama amacıyla; mevcut pozisyonlar ile ilgili uyarı göndermek amacıyla; bireysel gelişim ve kariyer planlarının değerlendirilmesi için profillerin ve mesleki becerilerin değerlendirilmesi (otomatik araçlar dahil) amacıyla; ve eğitim ve değerlendirme kurslarına katılım ve katılım amacıyla (Gizlilik Bilidirmi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi) işlenmesine ilişkin olarak;
  • Kişisel bilgilerimin faks, e-posta, sms ve mms aracılığıyla, (Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde)  yürütülen interaktif iletişim, Pazar anketleri ve istatistiksel çalışmalar dahil olmak üzere pazarlama faaliyetlerinin ve ticari iletişimin tanıtımı amacıyla işlenmesine ilişkin olarak;
  • Hassas verilerimin yalnızca kaçınılmaz bir şekilde gerekli olduğu durumlarda ve Gizlilik Bildirimi’nde daha ayrıntılı olarak açıklanan amaçlar için işlenmesine ilişkin olarak; kişisel verilerin korunması için yürürlükte olan ilgili diğer tüm mevzuata tamamen uygun olarak işleneceğini kabul ediyorum.